Luokanopettaja - Ulvilan kaupunki

Luokanopettaja - Ulvilan kaupunki

Ulvilan kaupungin sivistyksen toimialalla on haettavana kaksi (2) peruskoulun tuntiopettajaa ajalle 6.8.2019-30.5.2020. Sijoituspaikkana Vanhankylän koulu. Hakijalta toivotaan yhteistyöhakuista työotetta ja kokemusta yhteisopettajuudesta sekä lisäksi tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Hakijalta edellytetään halua kehittyä opettajana.

Virkasuhteen ehdot ovat voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaiset. Virkasuhteessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Ensisijainen haku Kuntarekry.fi -sivujen kautta (www.kuntarekry.fi, työavain 233253). Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona jäljennökset tutkintotodistuksista. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, hakemukset ansioluetteloineen lähetetään osoitteeseen: Vanhankylän koulu, rehtori Juha Ratola, Isännänpolku 2, 28450 Vanha-Ulvila. Kuoreen merkintä "Tuntiopettaja".

Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Läs mer

http://www.ulvila.fi

Vanhankylän koulun rehtori Juha Ratola, puh. 0400 135 185 tai sähköpostitse juha.ratola@ulvila.fi

Vanhankylän koulu
Adress: Isännänpolku 2, 28450 Vanha-ulvila

Ulvila on Suomen toiseksi vanhin kaupunki. Kaupunkioikeusasiakirja on vuodelta 1365. Nykyisin kaupunki tunnetaan automaatioteollisuuden ja -osaamisen merkittävänä keskittymänä. Asukkaita kaupungissa on noin 13 300.
Ulvilan kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren