Luokanopettaja - Mäntyharjun kunta

Luokanopettaja - Mäntyharjun kunta

Mäntyharjun kunta hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkaan

LUOKANOPETTAJAA

Viran alkusijoituspaikka on Mäntyharjun Yhtenäiskoulu (Sairaalantie 4, Mäntyharju).

Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998). Luemme eduksi asetuksen 986/1998 mukaisen aineenopettajan pätevyyden sekä kokemuksen eri luokka-asteilla opettamisesta.

Palvelussuhde alkaa 1.8.2019. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on osoitettava lääkärintodistuksella olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan sekä toimitettava lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Hakuaika päättyy 24.5.2019 klo 12.00. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta sähköisesti (www.kuntarekry.fi). Hakemuksen voi tarvittaessa toimittaa myös paperisena osoitteeseen Mäntyharjun kunta, kirjaamo, PL 76, 52701 Mäntyharju. Kuoreen laitetaan merkintä luokanopettajan virka.

Lisätietoja antavat Yhtenäiskoulun rehtori Kimmo Tanttu p. 040-5059563 ja vt. sivistysjohtaja Kati Hämäläinen, p.044-7707237.

Lisätietoja antavat Yhtenäiskoulun rehtori Kimmo Tanttu p. 040-5059563 ja vt. sivistysjohtaja Kati Hämäläinen, p.044-7707237.

Mäntyharjun kunta, Sivistyspalvelut, Perusopetus
Adress: Mäntyharju

www.mantyharju.fi

Mer om arbetsgivaren