Luokanopettaja - Utsjoen kunta

Utsjokisuun koulun luokanopettaja, suomenkielinen opetus. Opetus yhdysluokassa. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi.

Toivomme hakijalta hyviä valmiuksia toimia monikulttuurisessa koulussa.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Vakinaiset virat ja toimet täytetään 4 kuukauden ja määräaikaiset 2 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta.

Utsjokisuun koulu on yhtenäinen peruskoulu (0-9 lk), jossa on n. 80 - 90 oppilaista. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Enemmistö oppilaista on saamenkielisessä opetuksessa. Lisäksi koulussa on juuri käynnistetty saamen kielikylpyopetus. Saamenkielinen alakoulu toimii tiiviissä yhteistyössä Norjan puolen Sirman koulun kanssa. Lukio on pieni, siellä on 10 - 15 opiskelijaa.

Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.

Sivistystjohtaja-rehtori Laura Arola, puh. +358 40 7447630, laura.arola@utsjoki.fi

Utsjoen kunta
Adress: Utsjoentie 48a, 99980 Utsjoki

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.

Mer om arbetsgivaren