Luokanopettaja - Siikalatvan kunta

Siikalatvan koulutoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten ajalle 6.8.2019-30.5.2020 luokanopettajan virka Pentti Haanpään koululla Piippolassa.

Opetettava luokka on yhdysluokka 1-2.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan. Erikoistuminen alkuopetukseen luetaan hakijalle eduksi. Lisäksi alkuopetuksen ohella eduksi katsotaan englannin kielen opinnot.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset sekä työ- ja palvelutodistukset.

Hakuaika päättyy 29.7.2019 klo 15.00.

Viran täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Siikalatvan opettajien virat ovat kunnan virkoja ja niiden sijoituspaikka voi muuttua koulujen tarpeiden mukaan.

Siikalatvan kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa:
Koulutoimenjohtaja Päivi Myllylä, puh. 044 5118 210, sähköposti: paivi.myllyla@siikalatva.fi

Koulutoimi
Osoite: Koulutie 10, 92500 Rantsila

Siikalatva on elävän maaseudun kunta Suomen keskipisteessä. Kunnassa on neljä kirkonkylää, toimivat peruspalvelut ja hyvän elämisen edellytykset.

Tutustu työnantajaan