Luokanopettaja (3 tehtävää)

Oletko aina halunnut kuulua lämminhenkiseen ja moninaisuutta arvostavaan kouluyhteisöön? Haluatko kehittyä itse ja edistää vastuullisesti koulun yhteisiä asioita? Haluatko kohdata toisen ihmisen arvostavasti ja nähdä jokaisen vahvuudet? Jos vastasit kyllä, tule LUOKANOPETTAJAN sijaiseksi ajalle 9.8.2021 - 4.6.2022 Möysän kouluun Lahteen!

Etsimme laaja-alaisten ammattilaisten joukkoomme kolmea luokanopettajaa. Tehtävät tulevat sijoittumaan toiselle, kolmannelle ja neljännelle vuosiluokalle. Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Yhteistyötaidot ja tiimityöosaaminen kuuluvat taitavan opettajan ominaisuuksiin. Koulussamme on toimiva tiimirakenne ja odotamme, että työskentelet vastuullisesti koulumme tiimeissä ja toimit aktiivisena työyhteisömme jäsenenä.

Möysän peruskoulu on noin 390 oppilaan alakoulu Lahden keskustan tuntumassa kauniin Joutjärven rannalla. Koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1 - 5. Möysässä me toimimme yhdessä ja autamme ja arvostamme toisiamme. Möysässä pidämme tärkeänä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja vastuiden jakamista. Edellytämme opettajalta hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä rohkeutta toimia haasteellisissakin tilanteissa. Mielestämme toisen ihmisen kunnioittava kohtaaminen on opettajan työn keskiössä.

Toivomme, että osaat rakentaa opetusryhmässäsi monipuolista oppimisen tukea ja että sinulla on vahvat digitaidot. Eduksesi luetaan, että osaat toiminnallistaa opetusta ja toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä. Toivomme, että pystyt opettamaan mahdollisimman laajasti alakoulun 1 - 5 luokkien eri oppiaineita. Kuulemme myös mielellämme, millaisia ajatuksia ja millaista osaamista sinulla on eri materiaaleja ja tekniikoita hyödyntävästä yhteisen käsityön opetuksesta.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 15.4.2021 klo 15.00.

Rekrytointihaastattelut ajoittuvat todennäköisesti iltapäiville ma 26.4.2021 ja ke 28.4.2021.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/moysan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Rehtori Kaisa Tukia, p. 050 398 5082

Lahden kaupunki, Möysän peruskoulu
Osoite: Hiljankuja 6, 15100 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Suggested jobs