Luokanopettaja

Kariston peruskoulussa on haettavana LUOKANOPETTAJAN viransijaisuus ajalle 1.8.2021- 31.7.2022. Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus.

Kariston koulu on 2010 valmistunut peruskoulu, jossa lukuvuonna 2021-2022 opiskelee 1-6 -luokan oppilaita noin 420. Samassa rakennuksessa toimivat myös esikoulu ja päiväkoti. Koulu sijaitsee luonnonkauniilla Kariston alueella Kymijärven tuntumassa. Opetuksessa painotamme esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä, sanataidetta ja kestävää kehitystä. Koulumme on idearikas ja välittävä alakoulu keskellä Kariston kehittyvää asuinaluetta. Mielestämme työmme yksi tärkeimmistä asioista on oppilaan ja lapsen kohtaaminen. Koulumme erityisinä vahvuuksina on vahva yhteisöllisyys sekä yhdessä tekeminen.

Haemme nyt joukkoomme aktiivista ja motivoitunutta luokanopettajaa, joka voi opettaa lähes kaikkia alakoulussa opetettavia aineita. Arvostamme vahvaa ammatillista osaamista, hyviä ryhmänhallintataitoja, opetusteknologian käyttötaitoa sekä hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja. Toivomme hakijoilta ajantasaista pedagogista näkemystä sekä valmiuksia avoimen lähikouluperiaatteen mukaisten tukiprosessien kehittämiseen arjessa. Hakijoilta odotetaan halukkuutta toteuttaa yhteis- ja samanaikaisopettajuuden eri muotoja ja taitoja ohjata oppilasta hänen henkilökohtaisella oppimispolullaan.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Viransijaisuudessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 15.4.2021 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/kariston-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Kariston koulun rehtori Aki Pelkonen
aki.pelkonen@lahti.fi tai puh. 044 716 1085

Lahden kaupunki, Kariston peruskoulu
Osoite: Karistonkatu 213, 15160 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Suggested jobs