Skip to main content
test
Luokanopettaja - Lahden kaupunki

Kariston peruskoulussa on avoinna LUOKANOPETTAJAN viransijaisuus ajalle 8.8.2022 - 3.6.2023.

Kariston koulu on 2010 valmistunut peruskoulu, jossa lukuvuonna 2022-2023 opiskelee 1-6 -luokan oppilaita noin 420. Samassa rakennuksessa toimivat myös esikoulu ja päiväkoti.

Koulu sijaitsee luonnonkauniilla Kariston alueella Kymijärven tuntumassa. Koulumme on idearikas ja välittävä alakoulu keskellä Kariston kehittyvää asuinaluetta. Mielestämme työmme yksi tärkeimmistä asioista on oppilaan ja lapsen kohtaaminen. Koulumme erityisinä vahvuuksina on vahva yhteisöllisyys, tiimityö sekä yhdessä tekeminen.

Haemme nyt joukkoomme aktiivista ja motivoitunutta luokanopettajaa, joka näkee tiimityön tärkeänä osana omaa opettajuuttaan. Arvostamme vahvaa ammatillista osaamista, hyviä ryhmänhallintataitoja, opetusteknologian käyttötaitoa sekä hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja. Toivomme hakijoilta ajantasaista pedagogista näkemystä sekä valmiuksia avoimen lähikouluperiaatteen mukaisten tukiprosessien kehittämiseen arjessa. Hakijoilta odotetaan halukkuutta toteuttaa yhteis- ja samanaikaisopettajuuden eri muotoja ja taitoja sekä taitoja ohjata oppilasta hänen omalla koulupolullaan.

Luokanopettajan tehtävässä saat opetettavaksi toisen vuosiluokan luokan. Meillä pääset mukaan 2. vuosiluokan huippu opetiimiin sekä aktiiviseen ja motivoituneeseen työyhteisöömme. Arvostamme kykyä opettaa lähes kaikkia alakoulussa opetettavia aineita. Hae meille ja tule meidän kaikkien työkaveriksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 29.6.2022 klo 15.00.

Tehtävä on uudelleen haettavana.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 24 koulussa. Oppilaita on yli 10500, opettajia ja koulunkäynninohjaajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/kariston-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Aki Pelkonen, p. 044 716 1085

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kariston peruskoulu

Lahti on tehty kestäväksi Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä. Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan. Tervetuloa Lahden kaupungille 3 700 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Karistonkatu 213, 15160 Lahti
Lahden kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb