Luokanopettaja, apulaisrehtorin tehtävät - Posion kunta

Luokanopettaja,  apulaisrehtorin tehtävät

Luokanopettaja toimii alakoulun resurssiopettajana. Apulaisrehtori tulee työskentelemään 246 oppilaan/opiskelijan kouluyhteisössä, johon kuuluu esikoulun, aamu- ja iltapäiväkerhon lisäksi peruskoulu lk 1-9 ja lukio. Työyhteisöön kuuluu 32 opettajaa, 9 koulunkäynninohjaajaa ja muuta henkilökuntaa.

Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan. Asetuksen mukaisesti virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Katsomme eduksi kokemuksen alkuopetuksesta. Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina.

Arvostamme tiimityön johtamistaitoa ja -kokemusta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä kokemusta samanaikaisopetuksesta, tiimityöskentelystä ja kykyä työskennellä sekä tukea erilaisia oppijoita. Odotamme hakijoilta hyviä TVT-valmiuksia ja kiinnostusta opetuksen kehittämiseen yhtenäiskoulussa sekä ratkaisukeskeisyyttä, nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien hallintaa sekä vahvaa kehittämisnäkemystä uudenlaisesta opettajuudesta, uuden opetussuunnitelman jalkauttamisesta ja koulun kehittämisestä. Erityisesti kokemus esi-ja alkuopetuksesta, yhtenäisen peruskoulun arjesta ja sen johtamiskulttuurista sekä kehittämisestä on tärkeää. Hakijalta toivotaan hyvää tuntemusta yhteisöllisestä ja yksilöllisestä oppilashuollosta ja erinomaisia esimiestaitoja.

Apulaisrehtori tulee toimimaan peruskoulun aamu- ja iltapäiväkerhon henkilöstön ja koulunkäynnin ohjaajien esimiehenä, jolloin tehtävä edellyttää sekä OVTES:iin että KVTES:iin perehtyneisyyttä. Tehtävään sisältyy OVTES:n mukainen opetusvelvollisuus 9-12vvh, opetusvelvollisuus voidaan korvata myös muilla tehtävillä.

Valitun tulee toimittaa soveltuvuuden osoittava ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (T-todistus) ja esittää lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus OVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan 4 kk koeaikaa. Posion kunta on savuton työyhteisö.

Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, tulee toimittaa ensisijaisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta 21.7.2019 klo 15.00 mennessä. Paperihakemukset toimitetaan osoitteeseen Posion kunta, Hyvinvointipalvelut, Sairaalantie 2 B, 97900 POSIO

Viran menestykselliseen hoitamiseen soveltuvien hakijoiden puuttuessa pidätämme oikeuden olla täyttämättä virkaa tällä haulla.

Lisätietoja

https://peda.net/posio/peruskoulu

Hyvinvointipalveluiden palvelujohtaja Marjo Paloniemi: 040 8012 370, marjo.paloniemi(at)posio.fi

Posion kunta, Hyvinvointipalvelut, Sivistyspalvelut, Esi-, perus- ja lukiokoulutus
Osoite: Koulutie 2, 97900 Posio

"Kuule Posion, Lapin Taikamaan kutsu: Rohkene rääpäistä Riisillä. Uskaltaudu uimaan Lapin Rivieralla. Koe suuri seikkailu Korouomassa. Ihastu keramiikan kauneuteen."
Posion peruskoulu on osa yhtenäiskoulua, joka sijaitsee luonnonkauniissa n. 3200 asukkaan kunnassa Lapin läänissä. Olemme lähellä kaikkea: kunnan taajamasta Rovaniemelle on matkaa 135km, Ouluun 225km ja Kuusamoon 60km. lentoyhteydet Rovaniemeltä ja Kuusamosta, Juna Rovaniemeltä ja Kemijärveltä (n 90 km). Posion kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan