Skip to main content
test
Luokanopettaja, musiikki, Rastaalan koulu - Esbo stad

Musiikkiluokan opettajan määräaikainen tehtävä. Rastaalan koulu on lähes 700 oppilaan alakoulu, joka toimii samassa pihapiirissä kahdessa rakennuksessa, Alatalossa (Rastaalantie 6) ja Ylätalossa (Kalasääksenkatu 4). Koulussa on esikoulun ja yleisopetuksen luokkien 1-6 lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta.

Koulun nimi ja osoite: Rastaalan koulu, Kalasääksenkatu 4 02620 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on määräaikainen ja virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Asetuksen 9 §:n mukaisesti perusopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään taitoa, kykyä ja innostusta opettaa musiikkia paitsi omalle luokalle, myös muille luokka-asteille. Lisäksi edellytämme koulun yhteisten tilaisuuksien musiikkiosuuksien suunnittelua ja niihin osallistumista sekä lukukausittain järjestettävien konserttien suunnittelua ja järjestämistä. Tehtävässä edellytämme ryhmänhallinta- sekä tiimityöskentelytaitoja. Luokanopettajan työssä edellytetään kokemusta eriyttämisestä ja erilaisten oppilaiden kohtaamisesta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kekseliästä otetta musiikin opetuksessa ja halua opettaa kaikkia oppiaineita.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/peruskoulut/rastaalan-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa Hanna Vihtonen-Vettenniemi, 043 827 2702, 20.-23.6.2022 puhelimitse.

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen perusopetus, Perusopetus, Rastaalan koulu

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.


Osoite: Kalasääksenkatu 4, 02620 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb