Luokanopettaja, Paulaharjun koulu - Oulun kaupunki

Luokanopettaja, Paulaharjun koulu

Haettavana on PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN määräaikainen virkasuhteinen tehtävä Paulaharjun koulussa lukuvuonna 2019 - 2020.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Lisäksi edellytetään musiikin ja englannin kielen sivuaineopinnot. Eduksi luetaan monikulttuurisuusopinnot tai työkokemus monikulttuurisessa oppilaitoksessa.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/6092/2019sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemukset on toimitettava 19.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/paulaharjun-koulu

Lisätietoja antavat rehtori Pekka Poikela, p. 044 703 9632 ja vararehtori Elina Tuovinen, p. 050 365 3117. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Perusopetuspalvelut, Paulaharjun koulu, (1-6)
Osoite: Mielikintie 9, 90550 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.
Oulun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan