Skip to main content
test
Luokanopettaja, Rajakylän koulu - Oulun kaupunki

Haettavana on PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN määräaikainen virkasuhteinen tehtävä Rajakylän koulussa ajalle 10.10.2022 - 15.7.2023. Tehtävä sijoittuu teknologiapainotteiseen 4. luokkaan.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää intoa ja halua toteuttaa teknologiapainotteista opetusta, jossa korostuvat mm. yhteistoiminnallisuus, ongelman ratkaisu ja teknologian hyödyntäminen. Olemme tärkeä osa kaupungin STEAM-verkostoa, joten innostus ja osaaminen ko. aihealueesta luetaan eduksi. Koulussa painotamme niin oppilaiden kuin henkilökunnankin yhteisöllisyyttää ja hyvinvointia.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/11134/2022 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemus on toimitettava 5.10.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/rajakylan-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Anne Kumpula, p. 044 703 9268 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Perusopetuspalvelut, Rajakylän koulu (1-9)

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Ruiskukkatie 4-6, 90580 Oulu

Rekommenderade jobb