Luokanopettaja, Taavinkylän koulu

Etsimme Taavinkylän kouluun aktiivista hyvät yhteistyö- ja työyhteisötaidot omaavaa luokanopettajaa. Valitulla tulee olla hyvät valmiudet opettaa kaikkia alakoulun luokka-asteita.

Koulun nimi ja osoite: Taavinkylän koulu, Taavilantie 19, 02180 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
- Vahvaa kokemusta ja osaamista alakoulun eri oppiaineiden ja luokkatasojen opettamisesta.
- Intoa ja kokemusta taito- ja taideaineiden opettamiseen
- Kokemusta tiiviistä opettajien välisestä yhteistyöstä
- Halua ja näkemystä koulun kehittämistyöhön
- Hyvää tieto- ja viestintäteknisten ympäristöjen sekä sähköisten oppimisympäristöjen tuntemusta
- Kokemusta oppilaiden suunnitelmallisesta sosiaalisten taitojen kehittämisestä

Taavinkylän koulu on noin 350 oppilaan alakoulu, jossa on opetusta 1. - 6. -luokilla. Taavinkylän koulussa arvostetaan oppilaiden osallistamista ja opettajien välistä avointa yhteistyötä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Antti Ylä-Rautio, 050-5184330, antti.yla-rautio@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Taavinkylän koulu
Osoite: Taavilantie 19, 02180 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.