Luokanopettaja tai erityisopettaja, Lähderannan koulu

Etsimme joukkoomme ammatillisesti kunnianhimoista ja hyvät työyhteisötaidot omaavaa luokanopettajaa tai erityisopettajaa tuntiopettajan tehtäviin. Tehtävään kuuluu oppilaiden opiskelun tukeminen kaikilla alakoulun luokka-asteilla. Työtehtävät kohdennetaan erityisesti viime kevään poikkeusoloista aiheutuneiden vaikutusten tasaamiseen. Viikkotuntimäärä on 16 t/vko.

Koulun nimi ja osoite: Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, 02720 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa marraskuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan tai erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja, joustavuutta, uuden opetussuunnitelman tuntemista sekä vastuullista ja aktiivista työotetta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä toimia yhteistyössä oppilaan oppimisen ja tuen järjestämisen edistämiseksi sekä kokemusta samanaikaisopettajuudesta sekä pedagogisten asiakirjojen kirjoittamisesta. Arvostamme työkokemusta alakouluikäisten lasten opetuksesta.

Lähderannan koulu on n. 280 oppilaan alakoulu Espoon Laaksolahdessa. Koulu sijaitsee Laaksolahden urheilupuiston välittömässä läheisyydessä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/lahderannankoulu

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa Päivi Parkkinen, 043 8265226

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Lähderannan koulu
Osoite: Lähdesuoni 4, 02720 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.