Skip to main content
test
Luokanopettaja - Åbo stad, Bildningssektorn

Luokanopettajan virka 800449 Pansion koulussa 1.8.2023 alkaen

Pansion kouluun haetaan monitaitoista luokanopettajaa, jolla on valmius opettaa kaikilla vuosiluokilla, myös alkuopetuksessa.
Hakijalta toivotaan kiinnostusta yhteisopettajuuteen sekä toiminnallisten työtapojen hyödyntämiseen opetuksessa, kokemus lasketaan eduksi. Hakijalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä ja kiinnostusta hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan.

Pansio-Pernon alueelle suunnitellaan monitoimitaloa, johon Pansion koulun on tarkoitus siirtyä nykyisistä tiloista lähivuosina. Uudisrakennusprojektiin liittyen mahdollinen kokemus uusien koulutilojen suunnitteluprosessista ja koulun toimintakulttuurin kehittämishankkeista lasketaan eduksi.


Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.
Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://blog.edu.turku.fi/pansio/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Antti Hyssälä
p. 050 4323599
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä: Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden hallinto, PL 355, 20101 Turku

Lisätietoja

Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, Perusopetus, Pansion koulu

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Pernontie 29, 20240 Turku

Rekommenderade jobb