Luokanopettajan määräaikainen virka - Ylitornion kunta

Luokanopettajan määräaikainen virka

Etsimme Ylitornion kunnan Ainiovaaran kouluun Luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaista ajalle 9.8.2019- 4.2.2020.

Sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.
Sijaiseksi voidaan palkata myös alle 30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Koeaika 2kk.

Hakuaika päättyy 20.6.2019 klo 12.00. Hakemus tulee jättää sähköisesti kuntarekry-palvelun kautta ja siihen on liitettävä kopiot tutkintotodistuksista.

Lisätietoja

http://www.ylitornio.fi

Ainiovaaran koulun rehtori Jouni vuontisjärvi p. 040 8472 172
Sivistysjohtaja Petri Pasanen p. 0400 244 278

Ylitornion kunta
Osoite: Ylitornio

Ylitornio on n. 4 100 asukkaan ainutlaatuinen kulttuurien kohtaamispaikka. Kunnassa on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, hyvät peruspalvelut sekä yrittäjäystävällinen ilmapiiri. Hyvä palvelutaso, puhdas luonto ja monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet tekevät Ylitorniosta houkuttelevan asuinpaikan niin nykyisille kuin uusillekin ylitorniolaisille.
Olemme savuton työyhteisö.

Tutustu työnantajaan