Luokanopettajan sijaisuus

Meillä on haettavana

Peruskoulun luokanopettajan sijaisuus ajalle 9.8.2021 - 4.6.2022.
Tehtävä sijoittuu alkuopetukseen, joten tehtävässä edellytetään osaamista ja kokemusta alkuopetuksesta.

Koulussamme toteutetaan vahvasti yhteisopettajuutta ja opettajat työskentelevät tiimeissä. Toivommekin sinulta kiinnostusta työskennellä osana opettajatiimiä. Arvostamme myönteistä ja vastuullista työotetta sekä kiinnostusta pedagogiseen kehittämiseen. Hakijalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, halua kehittää joustavia opetusjärjestelyjä sekä yhteisöllistä työotetta.

Kirkkomännikön koulussa on ensi lukuvuonna n. 670 oppilasta, joista esi- ja alkuopetuksen oppilaat opiskelevat Kirkkomännikön rakennuksessa ja 3.- 6. luokkien sekä erityisluokkien oppilaat Rantaroustin avoimessa oppimisympäristössä. Aikuisia koulussamme työskentelee noin 60.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemus toimitetaan 6.5.2020 klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta.


Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja rehtori Tarja Hietikko 27.4. klo 10-13 ja 4.3. klo 14-16 puh. 044 4971238, muuna aikana sähköpostilla tarja.hietikko@tyrnava.fi.

Lisätietoja

Kirrkkomännikön koulu

Tyrnävä - paikka kasvaa!

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.

Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!


Osoite: Kirkkotie 3, 91800 Tyrnävä

Suggested jobs