Luokanopettajan viransijaisuus - Varkauden kaupunki

Luokanopettajan viransijaisuus

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana Könönpellon koulussa (vuosiluokat 0-6) määräaikaista täyttämistä varten ajalle 08.08.2019 - 30.06.2020

LUOKANOPETTAJAN SIJAISUUS (vakanssinro 310064).

Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Edellytämme virkaan valittavalta sitoutumista ProKoulun toimintaperiaatteisiin sekä vahvoja ja monipuolisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Viransijaisuudessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Ennen viran vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, virkaan valitun tulee esittää itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Sähköiset hakemukset pyydetään jättämään määräaikaan mennessä ilmoituksen hakulomakkeella. Hakemukseen voi liittää ansioluettelon ja pdf-tiedostona jäljennökset tutkintotodistuksista. Alkuperäiset opinto- ja työ-todistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Ilmoitus on julkaistu: Varkauden kaupungin Intra-sivuilla, www.varkaus.fi, www.te-palvelut.fi ja www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.varkaus.fi

rehtori Päivi Malkki
puh. 040 5439 921
email. paivi.malkki@varkaus.fi

Varkauden kaupunki, Sivistystoimi, Perusopetus, Könönpellon koulu
Osoite: Kivipurontie 8, 78500 Varkaus

Varkauden kaupunki on ainutlaatuisen teollisuusperinnön rakentama kansainvälisen energiateknologiaosaamisen keskus Keski-Savossa, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Tutustu työnantajaan