Luokanopettajan virka

Oletko kiinnostunut opetuksen uusista menetelmistä, oppimisympäristöistä ja tiimimäisestä tavasta tehdä töitä?

Kangasalan kaupunki hakee musiikinopetuksesta ja -teknologiasta ja -produktioiden tekemisestä kiinnostunutta kehittämismyönteistä luokanopettajaa vakinaiseen virkasuhteeseen 6.8.2021 alkaen.

Tehtävä sijoittuu palvelussuhteen alkaessa Vatialan koululle, joka on noin 480 oppilaan koulu. Koulussamme on koko kaupunkia palvelevia pienryhmiä ja koko alueen esioppilaat opiskelevat Vatialan koulussa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työn, viihtyisän ja ilmapiiriltään erinomaisen työympäristön.

Edellytämme opettajan työhön sitoutumista ja koulumme toimintakulttuuriin sopivaa työskentelyasennetta. Arvostamme hyvien yhteistyö- ja itsensä johtamistaitojen lisäksi hyviä viestintätaitoja ja kiinnostusta koulun ympäristökasvatusteemojen kehittämiseen.

Palkkaus on OVTESin mukainen.

Kelpoisuusehto: Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Merkitse hakemukseen kelpoisuutesi sekä siihen liittyvät osasuoritukset. Kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset tarkistetaan haastattelun yhteydessä.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Valitun henkilön on esitettävä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/vatiala/

Tutustu työnantajaan

rehtori Mari Saarikko p. 050 387 6181 / mari.saarikko@kangasala.fi

Kangasalan kaupunki
Osoite: Vatialantie 17, 36240 Kangasala

Kangasala on vireä ja kehittyvä n. 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa Tampereen naapurissa. Kangasalan kaupunki on toimintaansa aktiivisesti kehittävä, työelämän laatuun ja koulutukseen panostava työnantaja. Kasvukuntana Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn.

Kangasalan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs