Luokanopettajia (3) - Lappeenrannan kaupunki

Luokanopettajia (3)

Etsimme joukkoomme 3 luokanopettajaa toteuttamaan uusia opetussuunnitelmia sekä kehittämään koulujamme. Toimintamme uudistamisen painopisteenä kaikissa kouluissa on erityisesti hyvinvoinnin edistäminen, laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen niin oppilaiden, opiskelijoiden kuin henkilöstömmekin osalta sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Toimintakulttuurimme perustuu ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen ja tiimityö on keskeinen kehittämiskohteemme. Haluamme työssämme olla vastuullisia, luotettavia ja rohkeita, oma-aloitteisia sekä itseohjautuvia. Arvostamme vahvaa pedagogista osaamista.

Haemme luokanopettajien viransijaisia lukuvuodelle 2019 - 2020.

Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 5.8.2019 - 6.1.2020, Joutsenon koulu
apulaisrehtori Anu Urpalainen, puh. 040 351 6462 (22.7.2019 alkaen)

Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 5.8.2019 - 30.5.2020, Lauritsalan koulu
vs. rehtori Heidi Laari, puh. 0400 470 734
- musiikin opetus

Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 6.8.2019 - 20.12.2019, Myllymäen koulu
vs. rehtori Hanna-Maria Toivanen, puh 040 576 586
- valmius opettaa kuvataidetta ja käsityötä (pehmeät materiaalit)

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen, 986/98, mukaan ja palkkaus OVTES:n mukaan. Kelpoisuutta vailla olevien hakijoiden puuttuessa, myös kelpoisuuttaa vailla olevat hakijat voidaan ottaa huomioon. Kelpoisuutta vailla olevat otetaan koulun työpäivien ajaksi.

Luemme eduksi erikoisosaamisen tehtävän kohdalla mainitussa oppiaineessa.

Hakeminen ja hakuaika

Hakemukset tulee ensisijaisesti tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Haastatteluun voidaan kutsua ja sijaisuuteen voi tulla valituksi vain hakija, joka on toimittanut hakemuksen vaadittuine liitteineen (kelpoisuuden osoittavat todistukset) hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakuaika päättyy 26.7.2019 klo 15.00.

Sijaisuudet täytetään koeaikaa käyttäen.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi ko. koulun rehtorille lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikostaustaote sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Kyselyihin vastaavat ao. auki julistetun tehtävän kohdalle merkityt henkilöt.
Kyselyjä voi tehdä myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Perusopetus
Osoite: Lappeenranta

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen.
Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.
Yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.
Vuoden 2017 alussa tiivistetty ja kevennetty kaupungin organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään maakuntahallinnon rinnalla seudullisesti, mutta samalla kansainvälisesti 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.
Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista.
Joukkoomme kuuluu 1700 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.
Nimilyhenteemme HySi kuvaa keskeistä toimintatapaamme eli kannustamista. Hyvä Sie!
Lappeenranta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan