Luonnonsuojeluvalvoja

Lahden kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue huolehtii kaupungin ympäristönsuojelu-, rakennusvalvonta-, terveydensuojelu- ja jätehuoltoviranomaisen tehtävistä. Lahden kaupunkia kehitetään kansainvälisesti rohkeana ympäristökaupunkina. Tule mukaan mukavaan joukkoomme!

Lahden ympäristöpalvelujen vesien- ja luonnonhoitoyksikössä on haettavana LUONNONSUOJELUVALVOJAN vakituinen toimi.

Luonnonsuojeluvalvoja vastaa kunnan lakisääteisistä luonnonsuojelun edistämis- ja valvontatehtävistä sekä luonnonsuojelualuiden kunnossapidosta, kaupungin luonnonhoitotöistä ja osallistuu uusien luonnonsuojelualueiden suunnitteluun sekä kaavoitusyhteistyöhön esimerkiksi luontoarvioiden ja -selvitysten osalta. Luonnonsuojeluasioista viestintä ja yhteistyö kaupungin metsätoimen kanssa ovat tärkeä osa työtä. Tehtäviin kuuluu myös luonnonsuojeluun liittyvää hanketyötä, julkisia hankintoja sekä pienimuotoista rakennuttamista.

Toivomme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa esimerkiksi biologian tai ekologian alalta. Tehtävässä tarvitaan erinomaista luonnonsuojelun ja biologian osaamista, oma-aloitteisuutta, sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Kokemus luonnonsuojelutehtävistä ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoidosta katsotaan eduksi. Tehtävien hoitaminen edellyttää B-luokan ajokorttia.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävän palkka määräytyy TS-sopimuksen mukaan.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 7.12.2020 klo 15.00.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/ympariston-tila/luonnonsuojelu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin puh. 050 525 9579, ismo.malin@lahti.fi

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, Rakennus- ja ympäristövalvonta
Osoite: Askonkatu 2, 15100 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!