Maahanmuuttajien kotoutumiskouluttajia - Ammattiopisto Lappia

Maahanmuuttajien kotoutumiskouluttajia

Lappia-Koulutus Oy hakee Kemiin ja Tornioon määräaikaisiin työsuhteisiin suomenkielen ja viestintätaitojen kouluttajaa ja työelämä/yhteiskuntataitojen kouluttajaa suunniteltuihin ammatillisiin kotoutumiskoulutuksiin. Koulutuspalvelut ovat hankintapäätöksistä riippuvaisia ja samoin rekrytoinnit.

Suomen kielen ja viestintätaitojen opettajat täyttävät seuraavat soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset:
1. ylempi korkeakoulututkinto
2. perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä tai Suomi toisena ja vieraana kielenä opinnoista suoritettu vähintään aineopinnot
3. opettajan pedagogiset opinnot (35 ov tai 60 op)
4. vähintään kahden (2) vuoden opetuskokemus kotoutumiskoulutuksesta

Yhden ylläluetelluista (1. - 3.) ammatillisista pätevyyksistä voi korvata yli viiden (5) vuoden kotoutumiskoulutuksen opetustyökokemuksella (kokemus on hankittu viimeisen 10 vuoden aikana).

Ohjaavat opettajat (työelämäopettajat) täyttävät seuraavat kriteerit:
1. korkeakoulututkinto
2. opettajan pedagogiset opinnot (35 ov tai 60 op)
3. vähintään kahden (2) vuoden kokemus aikuisten maahanmuuttajien ohjaustyöstä (pääosa työajasta käytetty maahanmuuttajien ohjaustyöhön)

Pedagogisen pätevyyden voi korvata yli viiden (5) vuoden kokemuksella aikuisten maahanmuuttajien ohjaustyöstä (kokemus on hankittu viimeisen 10 vuoden aikana).

Odotamme sinulta intoa kehittää ja tuoda innostavia näkökulmia koulutuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Olet tiimityötaitoinen ja omaat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Tarjoamme haastavan ja monipuolisen työn kasvavassa yhtiössämme. Tartu tilaisuuteen!

Kelpoisuusehdot on määritelty opetustoimen henkilöstöä koskevassa asetuksessa 986/98. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti (AVAINOTES). Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä työhöntulotarkastustodistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä noudatetaan 2 kk:n koeaikaa.

Työ-, tutkinto- ja muut todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakijan suostumuksella tiedoksianto valinnasta annetaan sähköisenä hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13).

Pyydämme toimittamaan hakemukset ensi tilassa. Haastattelut järjestetään viikolla 31.

Lisätietoja

http://www.lappia.fi

Lappia-Koulutus Oy, toimitusjohtaja Katja Jaako-Körkkö p. 040 648 2942, katja.jaako-korkko(at)lappia.fi

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Lappia-Koulutus Oy
Osoite: Urheilukatu 6, 95400 Tornio

Lappia-Koulutus Oy on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian omistama tytäryhtiö.

Tutustu työnantajaan