Maakunta-arkkitehdin toimi

Maakunta-arkkitehdin toimi sijoittuu Satakuntaliiton alueiden käytön toimialalle. Maakunta-arkkitehdin ensisijaisina tehtävinä ovat maakuntakaavoitus ja sen suunnittelumenetelmien kehittäminen sekä yhdyskuntarakenteen kehittymisen seuranta. Maakunta-arkkitehti osallistuu myös merialuesuunnitteluun, liikennejärjestelmäsuunnitteluun, maakuntakaavan toteuttamiseen ja seurantaan sekä muihin maakunnan liiton vastuulla oleviin suunnittelutehtäviin.

Kelpoisuusehtona maakunta-arkkitehdin toimeen on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3 §:n mukainen kaavan laatijan pätevyys eli teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto ja riittävä kokemus kaavan laatijana sekä hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot. Perehtyneisyys paikkatietojärjestelmiin katsotaan hakijalle eduksi.

Toimen palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävä sijoittuu TS:n palkkaryhmään III, jonka puitteissa tehtäväkohtainen palkka määritellään toimen edellyttämän ammatillisen kokemuksen perusteella ollen noin 4100-4300 €/kk. Lisäksi maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen ammattialalisä.

Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.satakunta.fi

Tutustu työnantajaan

Alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf 044 711 4334, susanna.roslof@satakunta.fi

Satakuntaliitto
Osoite: Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori

Satakuntaliitto on kuntayhtymä, jonka tehtävänä on alueiden käytön suunnittelu, aluekehitys ja maakunnan edunvalvonta sekä kuntien välisen yhteistyön edistäminen. Satakuntaliiton ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto. Maakuntahallitus puolestaan vastaa Satakuntaliiton hallinnosta ja taloudesta. Satakuntaliiton johtoryhmä maakuntajohtajan johdolla vastaa viraston toiminnasta.