Määräaikainen erikoistuva lääkäri

Sairaalapalveluissa on jatkuvasti haettavana erikoistuvien lääkäreiden määräaikaisia koulutusvirkoja, jotka täytetään erikoistujan tarpeen mukaisesti. Erikoistumispalveluja voi suorittaa yleislääketieteen, sisätautien, geriatrian ja neurologian erikoisaloilla.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun lääkärin pätevyys.

Työaika: 38,25 t/vko.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi/web/guest/terveys/

Tutustu työnantajaan

Tuija Jääskeläinen, virka-aikana p. 044 7186701, email: tuija.jaaskelainen@kuopio.fi

Kuopion kaupunki, Terveydenhuollon palvelualue, Sairaalapalvelut
Osoite: Kuopio

Kuopion kaupungin sairaalapalvelujen osastot Harjulan sairalassa.

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats