Skip to main content
test
Määräaikainen erityisluokanopettaja - Porin kaupunki

Haemme määräaikaista erityisluokanopettajaa Itätuulen kouluun ajalle 1.8.2022.-31.7.2023.

Arvostamme:
- Pedagogisten asiakirjojen ja tukitoimien hyvää tuntemusta
- Hyviä vuorovaikutustaitoja
- Halua ja valmiutta tukea ja opettaa erilaisia oppilaita
- Digitaaliseen pedagogiikkaan liittyvää osaamista

Kelpoisuusvaatimuksena on asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella: Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 1852.

Valitun toimitettava rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Itätuulen koulu toimii Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksessa, jossa on lisäksi Tuulikellon koulu, Itätuulen kirjasto, yhteisötila Salonki sekä liikuntasali Aalto. Koulussamme on hieman yli 400 oppilasta vuosiluokilla 1-9 ja henkilökuntaa reilut 40. Meille tärkeitä koulumme toimintaa ohjaavia arvoja ovat turvallinen yhteisöllisyys ja välittäminen eri-ikäisten lasten ja aikuisten välillä. Koulurakennuksemme uudenlaiset oppimisympäristöt sekä toimintakulttuurimme mahdollistavat ja kannustavat yhteisopettajuuteen, yli luokka- ja oppiainerajojen tapahtuvaan opetukseen sekä toiminnallisen oppimiseen. Koko koulussamme on 75 minuutin oppitunnit.

Lisätietoja

http://www.pori.fi
https://peda.net/pori/perusopetus/koulujen-kotisivut/yhtenäiskoulut/itaporinyhtenaiskoulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Itätuulen koulun rehtori Marjo Katajisto
p. 044 701 5102 marjo.katajisto@pori.fi

Lisätietoja

Porin kaupunki, Sivistystoimiala, Opetusyksikkö, Perusopetus, Itätuulen koulu

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kalskeentie 9, 28100 Pori

Rekommenderade jobb