Määräaikainen koulunkäynninohjaaja - Pieksämäen kaupunki

Määräaikainen koulunkäynninohjaaja - Pieksämäen kaupunki

Pieksämäen kaupunki hakee määräaikaisia koulunkäynninohjaajia työsuhteeseen ajalle 5.8.2019 - 30.5.2020.

Työ on oppimisen ohjaamista, oppilaan toimintakyvyn tukemista, toiminnan suunnittelua ja toteuttamista yhdessä opettajan kanssa. Koulunkäynninohjaaja toimii luokassa / luokissa, pienryhmissä tai henkilökohtaisena ohjaajana. Tehtävään voi sisältyä toimimista ohjaajana perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä joustavuutta. Työaika tehtävissä vaihtelee.

Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, muu vastaavaa koulutus tai muu soveltuva koulutus. Tutkinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 5.8.2019. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Vehmaskylän ja Virtasalmen koulut, koulunjohtaja Johanna Lehvonen, 040 085 5785
Harjun, Kontiopuiston ja Maaselän koulut, rehtori Jukka Keituri, 040 631 4870

Opetustoimi
Adress: Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki

Pieksämäki on n. 18 000 asukkaan kaupunki Etelä-Savossa. Kaupunki on tunnettu rautateiden risteyspaikkakuntana ja sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Suomea. Luonto on lähellä ja kulttuuri-ja liikuntaharrastusten mahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaupungissa on kuusi alakoulua ja yksi yläkoulu. Pieksämäen kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren