Skip to main content
test
Määräaikainen koulunkäynninohjaajan toimi - Parikkalan kunta

Kirjolan koululle on haettavana koulunkäynninohjaajan toimi ajalle 1.8.2023 - 30.6.2024. Viikkotyöaika on 100 % yleistyöajasta.

Koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi täytetään siten, että työsopimuksessa huomioidaan ja sovitaan työnteon ja palkanmaksun keskeytyksistä ennalta määrättyinä koulun lomien aikoina.

Kelpoisuusehtona on koulunkäynninavustajan/koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus.

Hakemukset työavaimella nro 510374 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 31.3.2023. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valinnat suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä ennen virka-/työsuhteen alkamista ja viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Valitulla on kahden (2) kuukauden koeaika

Lisätietoja

http://www.parikkala.fi/fi/Koulut/Kirjolan-koulu
http://www.parikkala.fi/fi/Koulut/Kirjolan-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Riitta Sikiö, 050 5607732

Lisätietoja

Parikkalan kunta, Kirjolan koulu

Parikkalan kunnan Kirjolan koulu sijaitsee Parikkalan keskustassa. Koulurakennuksessa työskentelee oppilaita esioppilaista lukiolaisiin. Tällä hetkellä perusopetuksessa on 247 oppilasta ja lukiossa 30 opiskelijaa.

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksena, pienryhmäopetuksena sekä ala- ja yläkoulun yhteisen luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla.


Osoite: Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala
Parikkalan kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb