Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana yhteistyössä Kannuksen kaupungin sivistystoimen kanssa pe 4.6 klo 12 mennessä, hakuaikaa jatkettu 13.8.2021 klo 12 saakka

Määräaikainen KOULUPSYKOLOGIN VIRKA Kannuksessa 30.6.2022 saakka.

Työtehtävään kuuluvat ensisijaisesti koulupsykologin tehtävät opiskelu- ja oppilashuollossa. Lähin psykologikollega on Lestijokilaakson perhekeskuksessa Kannuksessa ja tukenasi on koko Soiten psykologiyksikkö. Mahdollisuus jatkaa virassa myös määräaikaisuuden jälkeen on hyvin todennäköistä.

Tarjoamme yhdessä innostavan ja kehittämismyönteisen työyhteisön sekä moniammatillisen opiskeluhuoltotiimin tuen.

Työ tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan kehittämään alueellista yhteistyötä lasten ja nuorten oppimisen haasteisiin liittyen sekä lasten ja nuorten mielenterveystyössä. Työssä tarvittava työnohjaus ja tuki järjestetään. Tarpeen mukaan työtä on mahdollista tehdä osittain myös etätyönä ja osittaisella työajalla.

Pätevyysvaatimuksena toimeen on laillistetun psykologin pätevyys (272/2005).

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymän oman psykologien palkkausohjelman mukaan, voi myös esittää oman palkkatoiveensa.

Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen viran vastaanottamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisätietoja tehtävästä antaa va. johtava psykologi Päivi Häggblom, paivi.haggblom@soite.fi, puh. 044 7232 362 ja Kannuksen sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola, leena.kivijakola@kannus.fi p. 044 4745243.

Kokkolassa 27.4.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb