Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana määräaikainen perhetyöntekijän toimi, jonka sijoituspaikka on työsuhteen alkaessa perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella, perhesosiaalityön tulosyksikössä, perhetyön tiimissä. Tiimissä työskentelee kahdeksan perhetyöntekijää ja palveluesimies. Määräaikainen sijaisuus kestää 31.12.2021 asti.

Perhetyötä tehdään pääasiassa perheiden kotona, asiakastarpeen mukaisesti koko Raahen seutukunnan alueella, tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Perhetyöntekijän työ on haasteellista, suunnitelmallista ja monipuolista lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää verkosto- ja vuorovaikutustyötä. Perhetyön toimitilat sijaitsevat sosiaalipalvelukeskuksessa yhdessä lastensuojelun, perheneuvolan ja aikuissosiaalityön kanssa. Samassa rakennuksessa toimivat myös lapsiperheiden kotipalvelu, neuvola, vammaishuolto ja mielenterveyspalvelut. Läheinen sijainti eri toimijoihin nähden mahdollistaa laajan moniammatillisen työn asiakkaiden parhaaksi. Perhetyötä tehdään niin sosiaalihuollon kuin lastensuojelun asiakasperheissä. Tehtävän hoidossa auto ja ajokortti ovat välttämättömiä.

Kelpoisuusehtona sijaisuuteen on sosionomin (AMK) pätevyys sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaisesti. Arvostamme monipuolista kokemusta lasten ja perheiden parissa työskentelystä sekä täydennyskoulutusta alalta. Sovellut hyvin perhetyön tiimiimme, jos omaat positiivisen elämänasenteen, olet kehittämismyönteinen ja arvostat ihmisten erilaisuutta, pidät haasteista ja vaihtelevista työpäivistä, viihdyt ihmisten parissa, mutta pidät myös itsenäisessä työstä ja haluat olla osa toimivaa ja ammattitaitoista työyhteisöä.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Sijaisuudessa on neljän (4) kuukauden koeaika. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat perhepalvelujen palveluesimies Mirva Kuosmanen, puh. 040 135 8144 ja aikuis- ja perhesosiaalityön tulosyksikköjohtaja Saana Savela, puh. 040 135 8148. Sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.