Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana sosiaaliohjaajan määräaikainen virka, jonka sijoituspaikka on työsuhteen alkaessa perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella, aikuissosiaalityössä. Työsuhteen kesto on 4.1. - 31.12.2021.

Aikuissosiaalityössä työskentelee palveluesimies, 8 sosiaaliohjaajaa, 1 sosiaalityöntekijä, kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori, sosiaalisen kuntouksen ohjaaja, asumissosiaalityön sosiaaliohjaajaa ja ohjaaja sekä asiakassihteerejä. Aikuissosiaalityössä järjestetään sosiaalityöhön, työllistämistä edistäviin toimiin, sosiaaliseen kuntoutukseen ja taloudelliseen tukeen liittyviä palveluja. Tarjoamme sinulle innokkaasti työtä kehittävän työyhteisön sekä aktiivisen ja sitoutuneen yhteistyöverkoston.

Sosiaaliohjaaja työskentelee aikuissosiaalityön tulosyksikössä. Työtehtäviin kuuluu mm. asiakkaiden ongelmien tunnistaminen, itsenäisen selviytymisen arviointi, asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen hahmottaminen ja siihen liittyvien tukimuotojen määrittely yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Työ erilaisten asiakkaiden, moninaisten haasteiden ja muiden alojen ammattilaisten kanssa edellyttää avoimuutta uusille asioille ja työn sisältöjen kehittämiselle, vuorovaikutustaitoja, pitkäjänteisyyttä, aloitteellisuutta, päätöksentekokykyä, rohkeutta, paineensietokykyä sekä soveltuvuutta tehtävään. Lisäksi vaadimme kykyä itsenäiseen työhön sekä hyvät valmiudet tiimi- ja verkostotyöhön. Työ sijoittuu koko Raahen seutukunnan alueen asiakkaisiin.

Kelpoisuusehtona virkaan on sosionomin (AMK) pätevyys sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaisesti. Arvostamme monipuolista työkokemusta ja täydennyskoulutusta alalta. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat. Työ edellyttää liikkumista koko seutukunnan alueella, joten ajokortti ja auto ovat toimeen valitulla välttämättömiä.

Tehtävässä sovelletaan koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta sekä Valviran laillistus. Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Satu Kinnunen, sähköposti satu.m.kinnunen(at)ras.fi, puhelin 044 439 3704. Tavoitettavissa keskiviikkoisin.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.