Skip to main content
test
Määräaikainen tietoturva-asiantuntijan toimi - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitessa on haettavana 9.10.2023 klo 12.00 mennessä määräaikainen tietoturva-asiantuntijan toimi 31.12.2024 saakka. Tehtävän aloitusajankohta sovitaan valitun kanssa. Euroopan Unionin hyväksymän kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) kansallinen toimeenpano alkaa lokakuussa 2024. Haemme asiantuntijaa, joka kehittää Soiten hyvinvointialueen kyberturvallisuutta direktiivin vaatimusten mukaiseksi ISO 27001 ja ISO 27002 standardien avulla.

Tietoturva-asiantuntija perehtyy hyvinvointialueen olemassa olevaan tietoturvadokumentaatioon ja käytänteisiin ISO 27001/2 standardien näkökulmasta. Tietoturvakäytänteitä ja -dokumentaatiota päivitetään yhdessä valittujen toimintayksiköiden kanssa direktiivin mukaiseksi. Päivittämisprosessi kuvataan koko hyvinvointialueen kyberturvallisuuden kehittämistä varten.

Edellytämme hakijalta ylempää korkeakoulututkintoa. Eduksi katsotaan tutkinto, joka painottuu kyber- tai tietoturvallisuuteen. Arvostamme ISO 27001 ja ISO 27002 standardien tuntemusta, erilaisten tietoturvaan liittyvien kurssien suorittamista sekä henkilökohtaisia sertifiointeja, kuten esim. CISSP, CISM, Comp TIA Security+.

Tehtävän hoitamisessa edellytetään kykyä soveltaa tietoturvaosaamista hyvinvointialueen tiedonhallintayksikön toimialalle, jolloin myös sosiaalisten taitojen ja toimialaosaamisen merkitys korostuu.

Tietoturva-asiantuntijan palkka on 3313,51€/kk, lisäksi mahdolliset kokemuslisät.

Tarjoamme monipuolisen, mielenkiintoisen ja haastavan tehtäväkentän sekä mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista osaamista.

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Valitulle tullaan tekemään perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Koeaika on aloitusajankohdasta riippuen kuusi kuukautta.

Lisätietoja tietoturva-asiantuntijan toimesta antaa tietoturvavastaava Hannu Pikkarainen 0447232 303 ja vastuualuejohtaja/asiakirjahallintopäällikkö Sanna Löfström 044 7307 913.


Tietoa Soitesta

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite järjestää Keski-Pohjanmaalla laaja-alaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastuspalvelut maakunnan 68 000 asukkaalle. Lisäksi tarjoamme erikoissairaanhoidon päivystykselliset palvelut Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa n. 200 000 lähialueen asukkaalle.

Työllistämme runsaat 4 000 henkilöä sekä yli 300 sivutoimista palokuntalaista. Työhyvinvointikyselyyn vastanneista 76 % suosittelee Soitea työnantajana. Kun oma porukka voi hyvin, pystymme paremmin palvelemaan niitä, jotka apua tarvitsevat - siksi työntekijöiden hyvinvointi on meille kunnia-asia.

”Hyvin voimme” on lupaus arvosta, jonka haluamme välittää työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Se on tavoite ja asenne, johon yhdessä pyrimme eri tavoin. Työntekijälle lupaus näyttäytyy vahvana ammattiylpeytenä ja yhteen hiileen puhaltamisena - se on työhyvinvointia ja hyvää arkea työssä.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.


Osoite: Mariankatu 16-20, Kokkola

Rekommenderade jobb