test
Määräaikainen varhaisiän musiikinopettajan toimi - Porin kaupunki

Haemme Palmgren-konservatorioon määräaikaista varhaisiän musiikinopettajaa ajalle 10.1.2022 - 3.6.2022.

Varhaisiän musiikinopettajan tehtävään kuuluu musiikkileikkikoulun ryhmien opetus sekä soittoryhmissä ukulelen, Orff-soittimien ja kanteleen ryhmäopetus. Lisäksi tuntimäärään kuuluu musiikin hahmottamisen valmennusopetusta (toiminnallinen alkeismusa 7-10 -vuotiaille) sekä 3. ja 4. musiikkiluokan (Cygnaeuksen koulu) toiminnallista rytmiikkaopetusta.

Tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää hyviä verkostoitumis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, monipuolista pedagogista osaamista sekä valmiutta kehittää Palmgren-konservatorion opetustoimintaa. Katsomme eduksi kiinnostuksen ja kokemuksen erityisoppijoiden kanssa toimimisesta. Tehtävään on mahdollista sisällyttää ammatillisen erityistuen vastaavan opettajan tehtävät Palmgren-konservatoriossa.

Paikka ollaan avaamassa vakinaista täyttöä varten keväällä 2022.

Laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta antavan opettajan kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti.

Hakemusten perusteella valittujen opetusnäyte ja haastattelutilaisuus järjestetään 10.12.2021.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteeseen Porin kaupungin HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun toimitettava rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja

https://www.pori.fi/palmgren-konservatorio
https://www.pori.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Palmgren-konservatorion vs. rehtori Eeva-Maija Talasma, eeva-maija.talasma@pori.fi, puh. 044 701 5408

Lisätietoja

Porin kaupunki, Sivistystoimiala, Opetusyksikkö, Palmgren-konservatorio, Taiteen perusopetus

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Rautatienpuistokatu 7, 28100 Pori

Rekommenderade jobb