Skip to main content
test
Markanskaffningschef - Sibbo kommun

Är du expert på markanvändning och markanskaffning? Söker du nya utmaningar? Vill du vara med och bygga upp framtidens Sibbo?

Sibbo, som ligger strax utanför huvudstadsregionen, är den relativt sett snabbast växande kommunen i Finland. Enligt en undersökning där man jämförde kommunerna utgående från livskraft, befolkningsutveckling och ekonomi kom Sibbo på en andra plats bland alla Finlands kommuner. Sibbo ligger en dryg kvart från Helsingfors och är lätt att nå från alla håll.
Sibbos nya strategi är under arbete och Sibbo har en utvecklingsbild på lång sikt jämte mål fram till år 2035. Vi är en levande tvåspråkig och smidig kommun där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen.

Vi söker nu en förhandlingsskicklig

MARKANSKAFFNINGSCHEF till vårt team. Arbetet inleds 8.8.2022 eller enligt överenskommelse.

Markanskaffningschefen hör till det sektorsövergripande expertteamet på Mätnings- och fastighetsenheten. Mätnings- och fastighetsenheten ansvarar för förvaltning av markegendom, markanskaffning, tomtöverlåtelser, platsinformation och terrängmätningar. Mätnings- och fastighetsenheten hör till Utvecklings- och planläggningscentralen.

Hos oss är du en del av vår smidiga, resultatrika och gladlynta arbetsgemenskap. Vi önskar att du är en samarbetsvillig och positiv person och att du driver de viktigaste frågorna i ditt arbete på ett målinriktat sätt. Till dina arbetsuppgifter som markanskaffningschef hör att planera och förhandla om kommunens markanskaffningar, bereda beslut och avtal om markanskaffningar och att sköta uppgifter relaterade till markanvändningsavtal samt utvecklingsuppgifter med anknytning till enhetens verksamhetsområde.
Markanskaffningschefen ansvarar för planeringen, organiseringen och genomförandet av markanskaffningen som en omfattande helhet. Ditt arbete har en stor inverkan på kommunens utveckling. Markanskaffningschefen har expertbefogenheter när det gäller budgetering och långsiktig planering av markanskaffningar samt en omfattande prövningsrätt.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och utmanande arbete, en utsiktsplats i en snabbväxande kommun och en bra arbetsgemenskap som stöder dig i ditt arbete. För att kunna sköta befattningen framgångsrikt krävs ett självständigt och utvecklingsinriktat arbetssätt och förmåga att möta även utmanande förhandlingssituationer. Du har dessutom goda datakunskaper samt goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter.

Behörighetskravet för uppgiften är lämplig högskoleexamen eller någon annan examen som lämpar sig mycket väl för uppgiften samt tillräcklig erfarenhet av motsvarande uppgifter. Vi förutsätter dessutom god förhandlings- och kommunikationsförmåga.
Markanskaffningschefen måste också vara systematisk, stresstålig och ha förmåga att samordna komplexa intressen. Erfarenhet av beredningsuppgifter inom kommunalt beslutsfattande ses som fördel. Vi förutsätter goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Den uppgiftsrelaterade lönen är 4 190 euro/månad. Prövotiden är sex månader och den som väljs ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna ska lämnas in senast 31.5.2022 kl. 16.00 via nedanstående länk eller på vår webbplats www.sipoo.fi/sv/rekry
Vi inleder möjliga intervjuerna redan under ansökningstiden. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/planlaggning-och-utveckling/ https://www.sipoo.fi/sv/arbete/karriarberattelser/
https://www.sipoo.fi/sv/planlaggning-och-utveckling/sibbo-bygger-och-utvecklar/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information ges i första hand av tomtchef Anna-Leena Rouhiainen, tfn 040 191 4359 (anträffbar vardagar kl. 9-16), samt utvecklingsdirektör Pirjo Siren, tfn 050 438 3539 (vardagar kl. 8-9 eller kl. 16-17).

Lär dig mer om oss

Utvecklings- och planläggningscentralen, Mätnings- och fastighetsenheten

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Mårtensbyvägen 94, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb