test
Markanvändningsexpert - Sibbo kommun

Vill du vara med och skapa framtidens Sibbo? Vi söker nu en ny utvecklingsinriktad och ivrig

MARKANVÄNDNINGSEXPERT

för ordinarie uppgift till vår innovativa arbetsgemenskap. Arbetet inleds 3.1.2022 eller enligt överenskommelse.

Som markanvändningsexpert ansvarar du för behandlingen av placeringstillstånd, beredningen av markägaravtal, utarbetandet av servitutsavtal och tillhandahållandet av adresser. Du deltar också i beredningen av och förhandlingarna om marköverlåtelser. Uppgiften omfattar kundbetjäningsarbete inom det egna verksamhetsområdet.

Utvecklings- och planläggningscentralen är en smidig, resultatrik och gladlynt arbetsgemenskap. Vi önskar att du är en samarbetsvillig och positiv person och att du driver enhetens nyckelfrågor på ett målinriktat sätt. Du är systematisk och klarar tidvis av arbetspress. Mätnings- och fastighetsenheten ansvarar för kommunens markpolitik, förvaltning av markegendom, markanskaffning, tomtförsäljning, fastighetsärenden, fastighetsbildning, mätning och geografisk data. Vårt team består av sex experter inom lantmäteribranschen.

Sibbo ligger strax intill huvudstadsregionen på en dryg kvart timmes färd från Helsingfors och är den relativt sett snabbast växande kommunen i Finland. Enligt en undersökning där man jämförde kommunerna utgående från livskraft, befolkningsutveckling och ekonomi kom Sibbo på en andra plats bland alla Finlands kommuner. Sibbo håller på att förnya sin strategi och Sibbo har en utvecklingsbild jämte mål på lång sikt fram till år 2035. Vi är en smidig och genuint tvåspråkig kommun där vi satsar på arbetets innehåll och arbetssätten, personalens välmående och högklassiga tjänster.

Behörighetskraven för uppgiften är ingenjörsexamen i lantmäteriteknik (YH) eller lantmäteriteknikerexamen, erfarenhet av arbete inom lantmäteribranschen, goda interaktionsfärdigheter samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Vi erbjuder dig mångsidiga och intressanta uppgifter inom lantmäteriet i en växande kommun samt stöd av en trevlig och dynamisk arbetsgrupp.

Lönen och villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Den uppgiftsrelaterade lönen är 3250 euro/månad + eventuella erfarenhetstillägg. I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på sex månader och den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd.

Ansökan och CV ska lämnas in senast 29.11.2021 kl. 16.00 via nedanstående länk eller på addressen www.sipoo.fi/sv/rekry .
Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/planlaggning-och-utveckling/ https://www.sipoo.fi/sv/arbete/karriarberattelser/
https://www.sipoo.fi/sv/planlaggning-och-utveckling/sibbo-bygger-och-utvecklar/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information ger tomtchef Anna-Leena Rouhiainen, anna-leena.rouhiainen@sibbo.fi, tfn 040 191 4359.

Lär dig mer om oss

Utvecklings- och planläggningscentralen, Mätnings- och fastighetsenheten

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Mårtensbyvägen 94, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb