Markbyggmästare - Loviisan kaupunki

Lovisa stad söker en

markbyggmästare

till en ordinarie tjänst.

Markbyggmästaren är ledare för underhållsteamet tillsammans med byggmästaren och planmästaren. Markbyggmästaren arbetar på infrastrukturavdelningen. Uppgifterna består huvudsakligen av byggande, underhåll och byggherreverksamhet i egen regi inom anläggningsarbeten och övervakning av byggande inom hela uppgiftsområdet. Markbyggmästaren deltar också i vinterunderhållets väderjour för gatorna.

Behörighetskrav:

Behörighetskravet för tjänsten är lämplig utbildning på minst byggmästarnivå och praktisk förtrogenhet med branschens uppgifter. Tjänsten kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i det ena inhemska språket och tillräckliga färdigheter i det andra inhemska språket. Av sökanden krävs B-körkort och möjlighet att använda egen bil.

Tjänsten förutsätter flexibilitet, effektivitet, god motivation, företagsamhet och samarbetsförmåga. Det viktigaste är en positiv inställning och vilja att lära sig. I tjänsten ingår också självständigt arbete. Den anställda blir inskolad i uppgifter och det arrangeras vid behov handledning i användning av program.

Arbetstiden är 38,75 timmar per vecka och under vinterperioden har markbyggmästaren väderjour en vecka i sträck cirka var fjärde vecka.

Markbyggmästaren är underställd infrastrukturchefen.

Vid tillsättandet av ordinarie tjänster tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs till tjänsten ska innan hen tar emot tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönesättningen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

Skicka in din elektroniska ansökan via länken på adressen https://www.loviisa.fi/sv/lediga-arbetsplatser/ senast 1.8.2021 klockan 15.00.

Förfrågningar besvaras av infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi.

Läs mer

http://loviisa.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Markus Lindroos, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi

Lär dig mer om oss

Loviisan kaupunki

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Mannerheimgatan 4, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Rökfri arbetsplats Loviisan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Loviisan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb