Marknadsföringsplanerare - Borgå stad

Turism- och marknadsföringsenheten i Borgå stad söker en marknadsföringsplanerare till ordinarie anställningsförhållande från 1.1.2020 eller enligt överenskommelse.

Kom och arbeta för Drömmarnas hemstad! Vi är en attraktiv stad både för nya invånare och företag. Vi respekterar historien men vi är samtidigt modiga förnyare. Det historiska centrumet och den moderna Västra åstranden är en intressant kombination. I byggandet av andra stadsdelar vill vi också på samma sätt respektera det moderna och det gamla sida vid sida.Vi är föregångare i klimatarbete. Vi vill hålla oss i toppen av den digitala förändringen samt upprätthålla en stark anda att agera tillsammans.

Turism- och marknadsföringsenhetens uppgift är att förstärka Borgå stads dragningskraft. Enheten marknadsför Borgå till invånare, företag och turister, utvecklar turismen i samarbete med näringsenheten samt främjar och möjliggör evenemang. Utveckling och uppdatering av turismens informationskanaler samt kultur- och kongresscentret Konstfabrikens marknadskommunikation hör till enhetens centrala uppgifter.

Vårt team med fem personer söker en professionell inom marknadsföring som njuter av mångsidiga arbetsuppgifter i en inspirerande arbetsgemenskap. I uppgiften behövs kreativitet, färdighet att producera innehåll till olika kanaler, ett insiktsfullt öga för det visuella samt utmärkt social kompetens med olika intressentgrupper. Personen som lämpar sig i vårt team tar gladeligen och utan att tveka itu med alla uppgifter, vare sig det gäller en större helhet eller ett enskilt rutinarbete. Det viktigaste är att du är motiverad att jobba för Borgå.

Vi önskar att du har erfarenhet av att utnyttja verktyg för automatiserad marknadsföring, videoproduktioner och B2B-marknadsföring. Vi förutsätter att du har erfarenhet av att arbeta inom marknadsföring samt goda kunskaper i Photoshop och InDesign. För uppgifterna krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och engelska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Dessutom krävs minst yrkeshögskoleexamen inom branschen.

Lönen fastställs enligt AKTA. Prövotid är 6 månader. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut.

Skicka din ansökan senast 28.12.2019 före kl. 15 via Sök nu - länken.

Läs mer

http://www.borga.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger turism- och marknadschef Sari Myllynen, sari.myllynen@porvoo.fi, tfn 040 706 1200

Turism- och marknadsföringsenhet
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!