Skip to main content
test
Matemaattisten aineiden lehtorin sijaisuus - Haapaveden kaupunki

Haapaveden yläkoulussa on avoinna perusopetuksen ja lukion yhteisen matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus ajalle 12.9.2022-3.6.2023. Opetustuntimäärä on demonstraatiokorvaus mukaan lukien 24 vvh ja opetusta on lukuvuonna 2022-23 vain yläkoulussa. Opetettavat aineet ovat matematiikka, fysiikka ja kemia.

Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6§:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Palkkaus on OVTES:n mukainen.

Haku päättyy 30.6.2022 klo 15. Lisätietoja rehtori Tuomo Järvenpää 044-7591343 tai tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta. Hakemukseen on liitettävä kopio kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä tiedot työkokemuksesta.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86600 Haapavesi

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi 0447591343

Lisätietoja

Haapaveden kaupunki, Sivistys

Haapavesi on n. 6700 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla. Haapaveden lukio/yläkoulu on tammikuussa 2022 käyttöön otettu uusi koulurakennus !


Osoite: Kytökyläntie 59, 86600 Haapavesi

Rekommenderade jobb