Matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus - Utsjoen kunta

Karigasniemen koulun matemaattisten aineiden lehtorin määräaikainen virka 1.8.2019-31.7.2021.
Opetettavat aineet: matematiikka, fysiikka, kemia sekä mahdolliset muut aineet. Kelpoisuutta edellytetään matematiikassa ja fysiikassa/kemiassa.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Vakinaiset virat ja toimet täytetään 4 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi.

Karigasniemen koulu: apulaisrehtori Pirjo Länsman-Kiimalainen, puh. +358 40 7665765 tai pirjo.lansman@utsjoki.fi / Sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola, puh. +358 40 7447630 tai laura.arola@utsjoki.fi

Utsjoen kunta
Osoite: Ylätenontie 330 Ylätenontie 330, 99950 Karigasniemi

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.
Karigasniemen koulu on 50 oppilaan yhtenäinen peruskoulu.

Tutustu työnantajaan