Turengin yhteiskoulu on Janakkalassa sijaitseva peruskoulu (7. - 9. luokat), jonka yhteydessä toimii myös osa Janakkalan lukiosta. Yhteiskoulussa on oppilaita noin 350. Peruskoulussamme on monipuolinen ja runsas valinnaisainevalikoima. Koulussamme panostetaan tieto- ja viestintätekniikkaan, mikä näkyy laitekannan lisääntymisenä ja erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisenä. Koulumme on mukana Tulevaisuuden peruskoulu- sekä oppimisympäristöhankkeissa. Lisäksi koulussamme on paljon kansainvälistä toimintaa. Arvoihimme kuuluvat yhteisöllisyys, sitoutuminen sekä ammatillisuus.

Tervetuloa ammattitaitoiseen, innovatiiviseen ja yhteisölliseen joukkoomme peruskoulun matemaattisten aineiden lehtorin viransijaiseksi ajalle 7.1.-22.4.2021. Eduksi katsotaan hyvät tieto- ja viestintätekniset taidot sekä halu kehittää ja käyttää sähköisiä oppimateriaaleja.

Lisätiedot: Turengin yhteiskoulun rehtori Mika Saarinen (mika.saarinen@janakkala.fi) gsm: 050-5291979

Kelpoisuus tehtäviin määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan tehtävään sopiva, mikäli tulee valituksi.

Työsuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.janakkala.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot: Turengin yhteiskoulun rehtori Mika Saarinen (mika.saarinen@janakkala.fi) gsm: 050-5291979
Jätä sähköinen hakemus kuntarekry.fi -sivuston kautta 27.11.2020 klo 12.00 mennessä.

Janakkalan kunta, Sivistystoimi, Opetuspalvelut, Turengin yhteiskoulu
Osoite: Lukiotie 2, 14200 Turenki

Janakkala on vireä, lähes 17 000 asukkaan kunta keskeisellä paikalla vehmaassa Kanta-Hämeessä. Noin 1130 henkeä työllistävä Janakkalan kunta on joustava työnantaja, joka huomioi tarpeet sovittaa työelämä muuttuviin yksityiselämän tilanteisiin. Kuntalaisten hyvä palvelu lähtee hyvinvoivasta henkilökunnasta. Erinomaiseksi asuinkunnaksi tähtäävässä Janakkalassa tehdään aktiivisesti työtä niin johtamisen, prosessien kuin henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Terveysliikunnan puolesta puhuva kunta tarjoaa myös henkilökunnalleen hyvät mahdollisuudet liikuntaan.