Skip to main content
test

Kaksi pitkän linjan metsäalan kouluttajaamme jäävät ansaitusti eläkkeelle syksyllä, joten meillä aukeaa haettavaksi kaksi erittäin mielenkiintoista vakituista työpaikkaa!

Metsäalan kouluttajan tehtäviin kuuluvat toisen asteen ammatillisen koulutuksen monipuoliset opetustehtävät sekä ryhmän vastuuvalmentajan tehtävät.

Hakijoilta odotetaan erityisesti vankkaa käytännön osaamista moottori- ja raivaussahan käytöstä sekä huoltamisesta. Erityisesti odotetaan suuntautumista luonnon monimuotoisuuden huomioivaan talousmetsien hoitoon sekä jatkuvan kasvatuksen ja ennallistamisen periaatteiden tuntemusta. Luonnon monimuotoisuus, hiilensidonta sekä kestävä kiertotalous ovat Hyrian luonnonvara-alan koulutusten läpileikkaava teema ja havaintometsäämme on jo pitkään hoidettu kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Tehtävässä menestyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja erilaisten oppijoiden kanssa, vastuuvalmentajan monipuolisten hallinnollisten tehtävien järjestelmällistä hoitamista sekä verkkopedagogiikan osaamista ja toteuttamista arjessa. Ajokortti on työssä välttämätön.

Eduksi luetaan taajamametsien hoidon osaaminen, kuten virkistyskäytön huomioiva pienmetsien hoitaminen, erikoispuiden poiston osaaminen ja myrskytuhojen korjaaminen. Eduksi luetaan myös traktorin ja metsäkuormaajan käyttötaito, metsäekologian tuntemus sekä ammatillisen koulutuksen tuntemus ja sujuva sosiaalisen median käyttö.

Luonnonvara-alan koulutusosaston toiminta elää vahvasti ajassa ja vihreän siirtymän ytimessä, joten arvostamme kiinnostusta itsensä ja koulutusten ennakkoluulottomaan kehittämiseen myös poikkiammatillisessa yhteistyössä.

Paljoa olemme vailla, mutta paljon on myös tarjolla. Kysymällä saat lisää tietoa ja voit tutustua meihin monipuolisesti somessa:
Instagram: @hyria_uumo
Facebook: Hyria luonnonvara-ala
Blogista löytyy infoa ja arkea: http://uumo249.blogspot.com/
Töissä Hyriassa luonnonvara-alalla: https://www.youtube.com/watch?v=ipadZwy0jvM
Erikseen ja yhdessä muutamme maailmaa.

Kelpoisuusehdot tehtävään määräytyvät asetuksen (A14.12.1998/986) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan. Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain (Laki 504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissämme on käytössä koeaika. Ensisijaisen toimipisteen lisäksi työssäkäyntialueena ovat kaikki Hyrian koulutuksen järjestämispaikat.

Lisätietoja

http://www.hyria.fi/urat
http://uumo249.blogspot.com/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Koulutuspäällikkö Terhi Kostamo, terhi.kostamo@hyria, p. 050 529 3190
Puhelintiedustelut ke 15.6. klo 11 - 12, ma 20.6. klo 13 - 14 ja ma 1.8. klo 11 - 12

Lisätietoja

Koulutustoiminta

Hyria tuottaa koulutus- ja valmennuspalveluja, joiden avulla asiakkaillamme on enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään. Autamme yrityksiä kasvamaan ja kehittymään sekä vahvistamme työllisyyttä. Tunnetuinta toimintaamme on toisen asteen ammatillinen koulutus. Keskeisin vaikuttavuusalueemme on Häme ja Uusimaa. Meillä työskentelee yli 500 osaajaa. Liity Hyrian heimoon.


Osoite: Uudenmaankatu 249, 05840 Hyvinkää
Hyria - Rökfri arbetsplats Hyria - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb