Miljöinspektör - Sibbo kommun

Vill du vara med och övervaka miljöfrågor i framtidens Sibbo?

Vi söker nu en

MILJÖINSPEKTÖR

för en ordinarie tjänst till kommunens miljöövervakning. Arbetet inleds 1.1.2021 eller enligt överenskommelse.
Som miljöinspektör sköter du miljövårdsmyndighetens tillsynsuppgifter. Uppgifterna har fördelats enligt ämnesområde, och miljöinspektören sköter i första hand miljövårdsärenden gällande lantbruket, miljöskyddsärenden, avloppsvattenärenden i glesbygden och enligt lagen om vattentjänster samt ärenden som rör dikning och vattenskydd. Du bereder också tillståndsärenden gällande lantbruket och livsmedelsindustrin samt beslut om anmälningar och ansvarar för regelbunden tillsyn av dessa verksamheter.

Miljöövervakningen som hör till Avdelningen för teknik och miljö fungerar som kommunens miljövårdsmyndighet, och vi söker nu en erfaren yrkesperson inom miljöbranschen för en sakkunniguppgift. Kom och förstärk vårt medryckande team och bidra till att tackla utmaningarna i en växande kommun. Inom miljöövervakningen som producerar specialsakkunnigtjänster har du goda möjligheter till personlig utveckling i arbetet.

Utöver mångsidiga arbetsuppgifter erbjuder vi dig också en trevlig och utvecklingsinriktad arbetsgemenskap. Vi är motiverade och tar ansvar för både arbetet och dess slutresultat; naturligtvis förväntar vi oss det samma av dig.

För att kunna sköta uppgiften krävs lämplig högre högskoleexamen, erfarenhet av miljövårdsuppgifter samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Kännedom om miljövårdsmyndighetens arbetsfält och processer samt framför allt erfarenhet av krävande tillsynssituationer och förvaltningstvångs- och rättsprocesser räknas som merit. Till din arbetsbeskrivning hör också rådgivning samt mottagande och behandling av skadeanmälningar, och därför hoppas vi att du har goda kunskaper i samverkan. Vi värdesätter också ett utvecklingsinriktat, självstyrande och lösningsorienterat sätt att arbeta samt noggrannhet i utförandet av uppgifterna.

Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS), och i tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs.

Ansökningarna ska lämnas in senast 7.12.2020 kl. 16.00 via nedanstående länk eller på adressen www.sibbo.fi/rekrytering. Ett intyg över språkkunskaperna ska bifogas till ansökan. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Ansökningstiden har förlängts, tidigare ansökningar beaktas

Läs mer

http://www.sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/miljo/hallbar_utveckling/sibbo_kommuns_miljoprogram

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger miljötillsynschefen Christel Kyttälä 050 548 7595 eller christel.kyttala(at)sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö, Miljöövervakningen
Adress: Stora Byvägen 18, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare