Miljöinspektör - Turun kaupunki

Miljöinspektör - Turun kaupunki

Stadsmiljösektorn ansvarar för skapandet och ordnandet av verksamhetsförutsättningar för den attraktiva stadens tillväxt, utvecklingen av stadsmiljön, strukturella funktioner och trivseln. Verksamhetsområdet ansvarar också för stadens byggda infraegendom, förverkligandet och upprätthållandet av kvalitativ stadsmiljö samt förverkligandet av hälsosamma lokaler. Dessutom ansvarar verksamhetsområdet för myndighetstjänster som rör miljö och byggande, miljöskydd, myndighetstjänster för regional avfallshantering samt regionala kollektivtrafiktjänster.

Miljöskyddets tillsynsuppgifter

- verksamhetsområdesspecifik och regional miljötillsyn
- tillsyns- och övervakningsåtgärder speciellt i buller-, damm- och spillvattenärenden

Behörighetskravet för tjänsten är lämplig högskoleexamen.

Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex (6) månader.
Den som väljs för arbetsuppgiften ska lägga fram ett godkänt utlåtande av företagshälsovården om sitt hälsotillstånd innan arbetsuppgiften tas emot.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Miljöskyddschef Olli-Pekka Mäki
tfn: 050-557 3138
olli-pekka.maki@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökningarna lämnas elektroniskt via Sök anställning. Förutom elektroniskt kan du skicka ansökan per post till adressen Stadsmiljösektorn, registratorskontoret, PB 355, 20101 Åbo före ansökningstiden går ut.

Åbo stad, Stadsmiljösektorn, Tillstånd och tillsyn, Miljöskydd
Adress: Åbo, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.
Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren