Miljövårdsinspektör - Borgå stad

Miljövårdsinspektör - Borgå stad

Borgå är en växande tvåspråkig stad med havsstrand. Borgå deltar aktivt i främjandet av miljö- och klimatmålen.

Miljövården i Borgå stad söker en miljövårdsinspektör till en ordinarie tjänst från 1.9.2019 eller enligt överenskommelse.

Till miljövårdsinspektörens centrala uppgifter hör bl.a. att bereda utlåtanden och beslut om avloppsvatten, tillsyn och inspektioner enligt miljöskydds- och avfallslagen samt rådgivning och kommunikation i anslutning till miljövården genom olika kanaler. Dessutom ingår det i arbete uppgifter i anslutning till upprätthållande och utveckling av ärendehantering och arkivering. Inspektören som nu rekryteras ska fungera som sekreterare för byggnads- och miljönämnden i Borgå stad. Framgång i uppgiften förutsätter en god kännedom om miljölagstiftning samt kommunalt beslutsfattande.

Behörighetsvillkor är en lämplig högskoleexamen eller annan lämplig utbildning för tjänsten. Vi förutsätter kunskaper i de båda inhemska språken. Framgång i uppgiften förutsätter flera års erfarenhet av kommunalt miljövårdsarbete eller andra motsvarande uppgifter. Erfarenhet av nämndarbete och därtill hörande ärendehanteringssystem är speciellt önskvärt. Vi uppskattar förmågan till självständigt arbete samt god förmåga i växelverkan och samarbete.

Lönen fastställs enligt TS.

Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex månader.

Skicka din ansökan senast 30.7.2019 kl. 9 via länken Sök nu!

Läs mer

http://www.borga.fi/miljo-och-natur

Ytterligare uppgifter ger miljövårdschef Jesse Mether tfn 050 444 2057, jesse.mether@porvoo.fi

Miljövården
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.
Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren