Miljövårdsinspektör - Borgå stad

Borgå är en växande tvåspråkig stad med havsstrand. Borgå deltar aktivt i uppnåendet av miljö- och klimatmålen.

Miljövården i Borgå stad söker en miljövårdsinspektör till en ordinarie tjänst från 15.1.2020 eller enligt överenskommelse.

Till miljövårdsinspektörens arbetsuppgifter hör bl.a. ärenden i anslutning till buller och luftkvalitet, kommunensmiljöskyddsmyndighetens uppgifter i anslutning till Sköldviks industriområde samt övrig laglighetsövervakning. Dessutom ansvarar miljövårdsinspektören om miljövårdsenhetens kommunikation och information.

Framgång i uppgiften kräver en god kompetens inom miljövården i synnerhet när det gäller luftvård, bullerbekämpning och miljökonsekvenser av industrin samt kunskaper om processer och tekniska lösningar i anslutning till dessa. För att lyckas i arbetet är det viktigt att ha en god kännedom om miljöskyddslagstiftningen och kompetens i tillämpandet.

Behörighetsvillkor är en lämplig högskoleexamen eller annan lämplig utbildning för tjänsten. Uppgiften förutsätter kunskaper i de båda inhemska språken. Framgång i uppgiften förutsätter flera års erfarenhet av kommunalt miljövårdsarbete eller andra motsvarande uppgifter. Uppgiften förutsätter också B-körkort.

Vi uppskattar förmågan till självständigt arbete samt god förmåga i växelverkan och samarbete.

Lönen fastställs enligt TS.

Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex månader.

Skicka din ansökan senast 16.12.2019 kl. 15 via länken Sök nu.

Läs mer

http://www.borga.fi/miljo-och-natur

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare uppgifter ger miljövårdschef Jesse Mether, jesse.mether@porvoo.fi , tfn 050 444 2057

Miljövården
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!