Minneskoordinator till äldreomsorgen - Pargas stad

Äldreomsorgen i Pargas stad ledigförklarar en ordinarie tjänst som MINNESKOORDINATOR. Tjänsten inleds från 1.3.2020 eller enligt överenskommelse och gäller tills vidare.

Behörighetsvillkor: högskoleexamen inom social- eller hälsovården eller annan lämplig högskoleexamen. God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Minneskoordinatorn ansvarar för vården och omsorgen av patienter med minnessjukdom, samt stöder och handleder anhöriga, i ett tätt samarbete med bl.a. hemvården, hälso- och sjukvården och tredje sektorn. Minneskoordinatorn fungerar även som närmaste förman för personalen inom dagverksamheten.
Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/handledning-och-radgivning

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar: äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki, gärna per e-post
camilla.bergman-karpijoki@pargas.fi eller per tfn 050 596 2614.
Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 264763, senast 10.1.2020 kl. 12.00. Ansökan med nödvändiga betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi.

Pargas stad, Social- och hälsovård
Adress: Strandvägen 30, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.