Munhygienist - Borgå stad

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Munhälsovården i Borgå stad söker en vikarie för munhygienist (80 % arbetstid) för tiden 15.2-30.9.2021.

Inom munhälsovården i Borgå arbetar cirka 60 yrkesutbildade personer. Munhygienistens arbetsbeskrivning och uppgiftsområde är mångsidiga, vi arbetar genom en modell med många mottagningsrum, med traditionell mottagning samt pop up-modell i skolor för årskurs 1-6.

Munhygienisten har en viktig roll i vården av klienter inom specialgrupper och är specialist i förebyggande munvård t.ex. för de äldre, för personer med intellektuell funktionsnedsättning samt för personer med många sjukdomar. För oss är samarbetet viktigt mellan de olika yrkesgrupperna och vi hoppas kunna hitta en kunnig lagspelare för att stärka vårt arbetslag.

Förutsättningen för att på ett framgångsrikt sätt sköta uppgiften som munhygienist är god samarbetsförmåga och god förmåga i växelverkan samt positiv inställning till utveckling av det egna arbetet och arbetsgemenskapen.

Behörighetsvillkor är legitimerad munhygienist enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (1994/559). Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit.
För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Lönen fastställs enligt AKTA. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 1.2.2021 kl. 15 via länken Sök nu!

Läs mer

https://www.borga.fi/tandvard

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ges av tf. avdelningsskötare Niina Nivala-Huhtaniska tfn 040 676 7948, niina.nivala-huhtaniska@porvoo.fi

Munhälsovård
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Rökfri arbetsplats