Kuopion taidemuseossa on haettavana museonjohtajan virka 3.5.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kuopion taidemuseo toimii taidemuseotehtävästä vastaavana alueellisena taidemuseona Pohjois-Savossa. Alueellisiin tehtäviin kuuluu taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana toimiminen, toimialansa yhteistyön kehittäminen ja edistäminen sekä taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen ja digitaalisen saavutettavuuden edistäminen. Kuopion taidemuseo on osa Kuopion kaupungin museokeskusta, johon kuuluvat myös Kuopion luonnontieteellinen museo ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

Museonjohtaja työskentelee taidemuseon johtavana asiantuntijana Pohjois-Savossa ja johtaa taidemuseon sisällöntuotantoa, vastaa kokoelmista, taloudesta ja henkilöstöstä. Museonjohtaja päättää museon tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoiminnasta ja niiden kehittämisestä ja tekee kokoelmia koskevat päätökset.

Kuvataiteen ja taidehistorian alan työtehtävät vaativat museonjohtajalta vankkaa taidemuseoalan kokemusta ja asiantuntemusta. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää näkemyksellistä asennetta museotoiminnan kehittämiseen osana Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palveluita, asiakasnäkökulman ja palvelujen saavutettavuuden edistämistä, digitalisaation hyödyntämistä sekä paikallista, alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena taidehistoria, kuvataiteen ja taidemuseoalan hyvä tuntemus, taidemuseoalan työkokemus, johtamiskokemusta sekä hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito (suomi ja englanti).
Työssä tarvitaan ymmärrystä taloudesta ja toiminnan strategisesta kehittämisestä sekä hyviä yhteistyötaitoja, paineensietokykyä, esiintymistaitoa ja viestintä- ja markkinointiosaamista.

Viranhoidossa on eduksi työkokemus alueellisesta vastuumuseosta (aluetaidemuseosta), Pohjois-Savon alueen taiteesta sekä kuntaorganisaation tuntemus.

Hakuaika virkaan päättyy 26.2.2021 kello 12.00. Virka täytetään 3.5..2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tutustu työnantajaan

Vs. museokeskuksen päällikkö Pertti Renvall puh. 044 718 2651
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen puh. 044 718 2502

Kuopion kaupunki, museokeskus
Osoite: 70100 Kuopio

Kuopion taidemuseo on osa Kuopion museokeskusta, johon kuuluvat myös Kuopion luonnontieteellinen museo ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats