Musiikin lehtori - Haapaveden kaupunki

Musiikin lehtori - Haapaveden kaupunki

Haapaveden yläkoululla ja lukiossa on avoinna perusopetuksen ja lukion yhteinen musiikin lehtorin virka (vakanssi nro 701).

Virka täytetään 7.8.2019 alkaen toistaiseksi ehdolla, että kaupunginhallitus antaa tehtävään täyttöluvan.

Virkaan valittavalta toivotaan vahvaa kiinnostusta kulttuurikaupunki Haapaveden musiikkielämän monipuoliseen edistämiseen ja myönteistä suhtautumista yhteistyöhön esimerkiksi vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa.

Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6§:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta.
Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86600 Haapavesi.

Läs mer

http://www.haapavesi.fi

rehtori Tuomo Järvenpää, puh. 044-7591 343,
tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi

Haapaveden kaupunki, Sivistys
Adress: Haapavesi

Haapavesi on n. 7100 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla

Mer om arbetsgivaren