Musiikkiopiston lehtori, musiikin hahmotusaineet

Rauman kaupungin musiikkiopisto hakee 1.8.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen musiikin hahmotusaineiden opettajaa. Musiikin hahmotusaineiden opetuksen lisäksi tehtävään voidaan tarvittaessa sisällyttää myös muuta musiikkiopistossa annettavaa opetusta.

Etsimme opettajaa, jolla on valmiudet työskennellä eri-ikäisten ja opinnoissaan eri vaiheissa olevien oppilaiden kanssa sekä kykyä kehittää musiikin hahmotusaineiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti.

Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuden työskentely-ympäristösi suunnitteluun Karin kampuksessa. Rauman kaupunkiin rakennetaan parhaillaan Karin kampusta, johon kuuluvat uimahalli, Hj. Nortamon peruskoulu, kansalaisopisto sekä siihen sisältyvät kuvataide- ja teatterikoulut, musiikkiopisto, liikuntahalli ja nuorison kokoontumistila. Karin kampuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palkka- ja palvelussuhteen ehdot ovat Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaiset.

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://www.rauma.fi/musiikkiopisto/

Tutustu työnantajaan

Musiikkiopiston rehtori Mira Ellmén, p. 044 793 3550, mira.ellmen@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma. Kuoreen tunnus " Musiikkiopiston lehtori, musiikin hahmotusaineet, RAU-25-53-21".
Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Musiikkiopisto
Osoite: Nortamonkatu 5, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Suggested jobs