Näringsterapeut - Vasa stad

Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en näringsterapeut till ordinarie befattning. Till en början är placeringen inom enheten för hälsofrämjande.

Syftet med enheten för hälsofrämjande är att erbjuda kommuninvånarna möjligheten att främja sin hälsa. Målet för enheten är att motivera och stöda klienterna att själva ta ansvar för sitt välbefinnande och sin livsmiljö.

Näringsterapeutens arbete i enheten för hälsofrämjande består av bemötande av klienter/patienter i olika ålder samt planeringen av näringsterapin och handledningen för dessa. Näringsterapeuten fungerar som sakkunnig inom näring och i arbetet ingår samarbete med olika intressentgrupper.

Behörighetskravet är i Finland legitimerad behörighet som näringsterapeut.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska och svenska språken (språkintyg).

Vi uppskattar en motiverad attityd till arbetet, god växelverkningsförmåga samt förbindande till arbetet. Hos oss skadar det inte att vara positivt inställd till utveckling.

Vi erbjuder dig ett intressant och mångsidigt arbete som en del av sakkunnigteamet. Vår arbetsgemenskap är van att fungera yrkesövergripande och sporrande i en arbetsmiljö där vi stöder varandra. Kom med och hjälp kommuninvånarna nå jättebra hälsa och välbefinnande!

Den uppgiftsbaserade lönen är 3091,29 € / mån.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd, samt ett vaccinationsintyg.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Överläkare Leena Kettunen tfn. 06 325 1626
Näringsterapeut Terhi Harju tfn. 040 173 0630

Social- och hälsosektorn / Enheten för hälsofrämjande
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.