Skip to main content
test
Närvårdare (2), Kultapiha boende, Vasa - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
två (2) närvårdare till Österbottens välfärdsområde, funktionshinderservice med placering till en början vid Kultapiha boende i Vasa.

Kultapiha erbjuder boendeservice för vuxna funktionshindrade personer. Inom effektiverat serviceboende finns sammanlagt 5 och inom stödboende 7 personer som bor i sina egna lägenheter.

Vi värdesätter ett rehabiliterande arbetsgrepp, samarbetsförmåga, ansvarskännande och förmåga att förbinda sig till enhetens gemensamma principer och överenskommelser samt tidigare erfarenhet av funktionshinderservice.

Till arbetsuppgifterna behövs ett giltigt LOP och hygienpass

De som kallas till intervju tar med sig studiebetyg och arbetsintyg i original.

Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare examen.
Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska språket.
Enheten är finskspråkig.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ledande handledare
Johanna Välikangas
tfn 040 559 8731
johanna.valikangas@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb